Přeskočit na obsah

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

←zpět

sameček
samička

Popis

Samice i samec mají odlišné zbarvení těla. Samice je zbarvena mnohem nenápadněji než samec. Spodní stranu má bledě zelenou až světle šedou, se slabými proužky. Její hřbetní strana nese znatelné výraznější zelené zbarvení. Naopak samcovo tělo pokrývá zářivě žluté peří, které působivě kontrastuje s černými křídly, ocasem a s černým proužkem kolem očí. Zobák mají oba dlouhý a silný zašpičatělý a je velmi dobře přizpůsoben k otrhávání plodů i k vybírání hmyzu z kůry stromů.

Ekologie

Tento plachý pták je svým životem vázaný na stromy a na zem se odvažuje jen krátce při sbíraní potravy. Pak se opět vrací do korun stromů.

V Evropě se během letního období setkáme se žluvou hajní v nejrůznějších prostředích: v lesích, parcích i ve velkých ovocných sadech. Často se zdržuje poblíž vodních toků. Žluvy hajní mohou žít také v jehličnatých lesích, pokud jsou obklopeny otevřenými lučními plochami nebo naopak listnatými stromy. Vyhýbají se ale místům s nadmořskou výškou přes 600 metrů.

Potrava – téměř výhradně hmyz a sladké plody. Když se léto přehoupne do druhé půlky a dozrávají lesní plody, pochutnávají si žluvy hajní na třešních ptáčnicích, zplanělých třešních nebo na ostružinách či moruších.

Hnízdění – Samec dává najevo svůj přílet na hnízdiště hlasitým, flétnově znějícím teritoriálním zpěvem. Hnízdní území, které si vybere (často se vrací na to loňské), vehementně brání před ostatními samci. Samice se k nám vracejí o dva až tři dny později než samci. Žluvy hajní si své hnízdo budují vysoko v korunách stromů, na konci větve. Stavění hnízda se věnuje především samička. Z lýka a stébel trávy vytvoří ve vidlici větve základ, zpevněný slinami. Na něm pak buduje své úhledné visuté hnízdo miskovitého tvaru. Hnízdní dutinku žluva vystele trávou a pak do ní snese dvě až pět vajec, pokrytých tmavými skvrnkami. Mláďata se z nich líhnou po 14 až 15 dnech sezení. Krmí je oba partneři. Po dvou týdnech mladé žluvy opouštějí hnízdo a nějaký čas ještě posedávají v jeho okolí. Jakmile se však stanou zcela soběstačnými, definitivně se rozprchnou.

Tažná – přilétá na přelomu dubna a května, odlétá v 2.pol.srpna až zač.září.

Rozšíření v ČR

U nás hnízdí pravidelně, ale ne hojně. Preferuje nížiny. V letech 2001-03 u nás hnízdilo 8 000 -16 000 párů. Při mapování v letech 2014 – 2017 vzrostl počet na 9 000 – 17 000 párů. I když tento nádherný pták je rozšířen převážně v nížinách a v teplejších oblastech, přesto je v posledních letech pravidelně vídán i ve Šluknovském výběžku.


←zpět