Přeskočit na obsah

HMYZ

←zpět

←zpět úvod – home
←zpět fotogalerie

další druhy viz: fotogalerie fauna Šluknovska

další druhy viz: fotogalerie fauna Šluknovska

 1. Šidélko brvonohé  (Platycnemis pennipes) – White-legged-damselfly – Baue Federlibelle
 2. Šidélko kroužkované  (Enallagma cyathigerum) – common blue damselfly – Gemeine Becherjungfer
 3. Šidélko páskované   (Coenagrion puella) – White-legged damselfly – Blaue Federlibelle
 4. Šidélko ruměnné   (Pyrrhosoma nymphula) – Large red damselfly – Frühe Adonislibelle
 5. Šidélko větší   (Sympetrum sanguineum) – Blue-tailed damselfly – Große Pechlibelle
 6. Šídlatka hnědá  (Sympecma fusca) – Gemeine Winterlibelle
 7. Šídlatka páskovaná (Lestes sponsa) – Gemeine Binsenjungfer
 8. Šídlatka velká  (Chalcolestes viridis) – Willow emerald damselfly – Weidenjunfer
 9. Šídlo královské  (Anax imperator) – emperor dragonfly – Große Königslibelle
 10. Šídlo modré   (Aeshna cyanea) – Southern hawker
 11. Vážka černořitná   (Orthetrum cancellatum) – Black-tailed skimmer – Großer Blaupfeil/
 12. Vážka hnědoskvrnná  (Orthetrum brunneum) – Southern Skimmer – Südlicher Blaupfeil
 13. Vážka jižní  (Sympetrum meridionale) –  Southern Darter – Südliche Heidelibelle
 14. Vážka ploská   (Libellula depressa) – Broad-bodied chaser – Plattbauch
 15. Vážka červená   (Crocothemis erythraea) – Scarlet dragonfly – Feuerlibelle
 16. Vážka rudá   (Sympetrum sanguineum) – Ruddy darter – Blutrote Heidelibelle
 1. Jepice obecná (Ephoron virgo) – Uferaas
 2. Ploskoroh pestrý  (Libelloides macaronius) – Östlicher Schmetterlingshaft
 3. Srpice obecná   (Panorpa communis) – Common scorpionfly – Gemeine Skorpionsfliege
 4. Střechatka obecná  (Sialis lutaria) – Alderfly – Gemeine Schlammfliege
 5. Škvor obecný  (Forficula auricularia) – Common earwig – Gemeiner Ohrwurm

Your Order

Žádné produkty v košíku.