Přeskočit na obsah

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

←zpět

Popis

Poněkud menší než čáp bílý, převážně šedá, spodina těla světlejší. Hlava je bílá s černým pruhem od oka do týla a s černou chocholkou z prodloužených per. Ruční a loketní letky černé. Zobák žlutohnědý až žlutý, nohy tmavohnědé, nahoře žluté.

Ekologie

Hnízdění – volavka popelavá hnízdí většinou v koloniích na stromech, po řadu let na stejném místě. Jen zcela výjimečně zahnízdí dočasně na ostrůvcích, v nižších keřích nebo dokonce v rákosí. Od konce února do poloviny května snáší 1-7 vajec ve 2 až 4 denních intervalech. Po 25-28 dnech inkubace se líhnou postupně mláďata, ta se na hnízdě zdržují 6-7 týdnů a pak se rozlétají do okolí hnízda, na noc se vracejí zpět. Za další 2 týdny jsou už plně vzletná.

Hned po vyhnízdění se volavky rozletí do všech stran, často daleko od hnízdiště. Velká část ptáků, především mladých, podnikne daleké cesty přes celou jižní Evropu do zimovišť v tropické západní Africe. Tam nemalá část mladých ptáků zůstává po celý další rok a teprve potom, když už jsou pohlavně dospělí, se vracejí do vlasti, aby se začlenili do hnízdění v některé blízké kolonii. 

Potrava – hlavně ryby, dále obojživelníci, plazi, drobní savci, hmyz, korýši a měkkýši.

Volavky jsou částečně tažné. Naše volavky zimují zpravidla ve Středomoří, ale také v západní a východní Africe. V mírných zimách se však můžeme setkat s volavkami po celou zimu.

Rozšíření v ČR

Obývá okolí vod, preferuje nízké až střední polohy, jen místy vystupuje výše max 730 m.n.m.na Šumavě. V našich podmínkách nikde nedosahuje vysoké hnízdní hustoty. V letech 2001-03 u nás hnízdilo 1200-2400 párů. Poslední mapování z let 2014 – 2017 uvádí 3 000 – 4 000 párů.

Ve Šluknovském výběžku je sice možné vidět volavku popelavou poměrně často. První zahnízdění ovšem bylo zjištěno teprve před několika lety ve Šluknově. Od té doby tam hnízdí pravidelně.

←zpět