Přeskočit na obsah

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

←zpět

Popis

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) je středně velký, zavalitý a relativně pěkně vybarvený vodní pták. Většinu těla má zbarvenou tmavě modře, akorát hlava je poněkud tmavšího odstínu, křídla má hnědá, na boku se jí táhne výrazný bílý pruh, dlouhé končetiny s nápadně dlouhými prsty má zbarveny jasně žlutě. Jejím nejvýraznějším rozpoznávacím znakem je zřejmě jasně červený čelní štítek a zobák se žlutou špičkou. Mladí ptáci jsou na rozdíl od dospělc§ hnědí a čelní štítek zpočátku zcela postrádají. Na volné vodě jde také dobře určit díky jasně bílé spodině ocasu a trhavým pohybům hlavy.

Ekologie

Slípka zelenonohá je skvěle přizpůsobena životu na bohatě zarostlých vodních plochách. Přímým důkazem jsou zejména její dlouhé prsty, kterými se může přidržovat rákosí, ale i díky kterým dokáže rozprostřít váhu svého těla na větší plochu a díky tomu vcelku bez problému pochodovat i po plovoucích rostlinách nebo v bahně. Jde o poměrně plachého ptáka, který se při ohrožení často potápí a pod hladinou se přidržuje rostlinné vegetace. Ačkoli jsou jejím přirozeným biotopem hustě zarostlé rybníky a jezera, v současné době ji můžete běžně vidět i na městských řekách nebo na malých jezírcích v parcích, kde si již na společnost člověka zvykla a je zde proto výrazně méně plachá než ve volné přírodě. Je silně teritoriální.

Hnízdění – U nás hnízdí dvakrát za sezónu, první snůška se objevuje v dubnu. Částečně tažný druh; odlétající ptáci zimují ve Francii a Itálii, případně na území bývalé Jugoslávie a v Řecku.  Po většinu roku se zdržuje jednotlivě, pouze v období rozmnožování se sdružuje do párů. Při hledání vhodného partnera často předvádá efektivní souboje, při kterým oba zápasníci plácají křídly o vodu, do vody kopou a přitom hlasitě křičí. V období hnízdění jsou přísně teritoriální a ve svém teritoriu nesnesou jakouko-li jinou slípku. Hnízdo z uschlých stébel rákosů si staví obvykle dobře ukryté mezi rákosy. Samice snáší 5 – 11 žlutavých, černě skvrnitých vajec, na kterých sedí po dobu 21 dni.

Potrava – je všežravá, ve své potravě však preferuje vodní rostliny a různá semena.

Částečně tažný druh; odlétající ptáci zimují ve Francii a Itálii, případně na území bývalé Jugoslávie a v Řecku. 

Rozšíření v ČR

Celkový hnízdní stav slípky zelenonohé v ČR činil v letech 2001-2003  4-8 tisíc párů, což je oproti stavu v roce 1989 snížení o 20%. Mapování z let 2014 – 2017 už uvádí jen 3 000 – 6 000 párů. Slípka zelenonohá je v červeném seznamu ptáků ČR zařazena mezi druhy téměř ohrožené.

Ve Šluknovském výběžku hnízdila pravidelně ve Varnsdorfu na odkališti Velvety, během posledních několika let tam už nebyla zjištěna. Občas je pozorována na jiných místech Šluknovska, např. Krásná Lípa, Jiříkov… Slípka zelenonohá žije dosti skrytým způsobem života, takže často uniká pozornosti.

←zpět