Přeskočit na obsah

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

←zpět

Popis

Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Vrch hlavy, lopatky, hřbet s svrchní krovky ocasní olivově hnědošedé, kostřed narezavělý. Rýdovací pera jsou tmavě prožkovaná. Spodina těla šedobílá, boky okolí řiti a spodní krovky ocasní smetanové. Letky jsou tmavší se světlými lemy.

Ekologie

V hnízdním období vyhledává rozlehlejší porosty rákosu nebo orobince s trvalou vodní hladinou. Za potravou vyletuje i do polí.

Hnízdění – hnízdí 1 krát ročně, jen malý počet párů 2 krát. Hnízdo si staví na stoncích orobince nebo rákosu, méně často i jiných rostlin, zpravidla bývá umístěno nedaleko okraje porostu směrem k vodě. Od května do července snáší nejčastěji 5 (2-6) vajec, sedí pouze samice 11-15 dní. Hnízdní péče trvá 10-12 dní, při vyrušení mláďata opouštějí hnízda už od 8.dne.

Potrava – z převážné části živočišná, hlavně hmyz a jeho larvy, méně pavouci a malí měkkýši. Pouze na podzim příležitostně otrhává i bobule (bez černý)

Tažný – Jarní přílet probíhá v dubnu a květnu, a maximem na přelomu měsíců, do zimovišť se vracejí od konce srpna a v září, jednotliví ptáci se mohou zdržet i déle, nejpozdější záznam je z poloviny listopadu.

Rozšíření v ČR

Obývá okolí vod, preferuje nízké až střední polohy, jen místy vystupuje výše max 730 m.n.m.na Šumavě. V našich podmínkách nikde nedosahuje vysoké hnízdní hustoty. Počty už několik desetiletí pomalu klesali, v letech 2001-03 u nás hnízdilo 1200-2400 párů. Při mapování v letech 201 – 2017 byl evidován menší přírůstek, celková populace byla odhadnuta na 1 400 – 2 800 párů.

Ve Šluknovském výběžku hnízdí spíše ojediněle.

←zpět