Přeskočit na obsah

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

←zpět

OREL MOŘSKÝ  je jedním z největších dravců s rozpětím křídel až 2,3 m.

Obývá velkou část Eurasie od Islandu a Velké Británie na západě až po Japonsko, Kamčatku a Beringovu úžinu na východě, proniká i do Grónska. Až do počátku 19.století hnízdil běžně v mnoha částech Evropy. V průběhu 19. a v polovině 20.století se však jeho početnost především vlivem pronásledování silně snížila a z mnoha míst zcela vymizel. V posledních zhruba 30 letech se však opět šíří, zčásti i reintrodukcemi.

Také v České republice je zřetelně patrné šíření orla mořského a zvyšování jeho početnosti, zprvu i za pomoci reintrodukce (v letech 1978-85 vypuštěno na Třeboňsku 9 orlů z chovu K. Fentzloffa z Německa). První hnízdění bylo doloženo právě na Třeboňsku z vypuštěných jedinců v roce 1984. Toto hnízdění však bylo neúspěšné. K prvnímu úspěšnému hnízdění došlo v roce 1986.

V období 1985-89 byla početnost orlů mořských v ČR  odhadnuta na 7-10 párů.  V roce 2000 prokazatelně hnízdilo 17 párů. K roku 2003 byla velikost populace orla mořského v ČR stanovena na 25-30 párů. V letech 2014 – 2017 už to bylo 100 – 120 párů. Vzhledem k trvalému šíření a zvyšování početnosti byl orel mořský v červeném seznamu přeřazen z kategorie – kriticky ohrožený do kategorie – ohrožený.

Ve Šluknovském výběžku bylo zatím prokázáno pravidelné hnízdění jednoho páru. Možné je, že zde hnízdí dva páry.

←zpět