Přeskočit na obsah

Morčák velký (Mergus merganser)

←zpět

Popis

Obě pohlaví mají červený pinzetovitý zobák se silně zakřivenou špičkou. Hlava kačera ve svatebním šatě je černá a má silný zelenavý lesk. Chocholka v týle vypadá u samce ve svatebním šatu jako „učesaná“, u samice a kačera v prostém šatu je ježatá. Za letu se kačer zdá být bílý a velmi dlouhý. Kačer v prostém šatu a samice mají červenohnědou hlavu ostře odlišenou od šedobílého opeření těla. Ptáci rádi odpočívají na břehu a v době hnízdění sedají často na stromy. Když plavou, je jejich tělo značně ponořeno a často ponořují hlavu pod hladinu, když vyhlížejí kořist.

Ekologie

V hnízdním období se zdržují na čistých, rybami bohatých řekách a jezerech s břehy porostlými stromy. V zimě žijí na přehradách, jezerech.

Když plavou, je jejich tělo značně ponořeno a často ponořují hlavu pod hladinu, když vyhlížejí kořist.

Hnízdění – hnízdí v dutinách stromů, řidčeji i v zemních děrách, snůšku 8 až 12 vajec zahřívá pouze samice. Snášení vajec začíná ve střední Evropě, včetně České republiky, už koncem března, ve snůšce je obyčejně šest až dvanáct žlutavě bílých až nahnědlých vajec. Vylíhlá mláďata zůstanou jeden až dva dny v hnízdě, pak vyskáčí, aniž si při pádu z výšky ublíží. Letu jsou schopna ve dvou měsících, rodiny ale vydrží pohromadě až do podzimu. 

Potrava – loví hlavně drobné ryby, za kterými se potápí do hloubky 2 až 4 metrů.

Rozšíření v ČR

Morčák velký zahnízdil u nás poprvé v roce 1894, na další zahnízdění jsme však museli čekat až do roku 1977, kdy byla pozorována samice se šesti několikadenními mláďaty na dnes již zmizelém Dřínovském jezeru u Mostu. Pak přibyla ještě další hnízdění na Jizeře, Labi a Otavě, tam dokonce dva roky po sobě. Podle mapování z let 2001 – 2003 činil jeho hnízdní stav 2 -11 párů. Pak nastalo razantní navýšení. V letech 2014 – 2017 to bylo již 120 – 180 párů. I přes tento prudký nárůst zůstáva v Červené knize ptáků ČR republiky zařazen mezi kriticky ohroženými druhy.

Ve Šluknovském výběžku byl morčák občas spatřen ve Varnsdorfu na Mandavě, na rybníku Kočka a na Odkališti, dále v Horním Podluží na Velkém rybníku a Světlíku a také ve Šluknově a dalších místech. První hnízdění bylo doloženo v roce 2021 ve Varnsdorfu na Mandavě, kde došlo k zahnízdění i v následujícím roce.

←zpět