Přeskočit na obsah

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

←zpět

LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ  patří díky nápadnému pestrobarevnému zbarvení mezi nepřehlédnutelné ptáky naší přírody.

Pozorný návštěvník přírody může tohoto drobného ptáka spatřit na březích větších potoků, volně tekoucích říček a rybníků. Sedává na větvích nad vodní hladinou a vyčkává na drobné rybky, které jsou jeho hlavní potravou. Kořist loví střemhlavým letem a s křídly přitaženými k tělu se ponoří pod vodu až do hloubky jednoho metru.

 I když ledňáček v České republice pravidelně hnízdí, nepatří mezi příliš hojné druhy. Pro tento druh je typické kolísání stavů během let. Přirozenou příčinou někdy i drastických úbytků jejich počtů jsou kruté zimy, kdy led na hladině zabraňuje přístupu k potravě. Po nepříznivém roce trvá i několik let, než se počty zvednou. Na velikosti populace ledňáčka se mnohdy podílí negativně člověk. Základním požadavkem ledňáčka na prostředí je čistá voda a přítomnost kolmých hlinitých či písčitých břehů. V nich si totiž v období hnízdění vyhrabává hnízdní nory dlouhé až jeden metr. Během hnízdního období ledňáček nehloubí pouze jednu, ale i dvě nebo tři nory po sobě, ve kterých pár vyvede na svět mladé. Opakovaným hnízděním v jedné sezóně (výjimečně jsou doložena i čtyři hnízdění) nahrazuje vysoké zimní ztráty. Pomáhá také to, že část mláďat zimuje v jižní Evropě a doplňují tak zimou zdecimované populace u nás. Pokud uvidíme ledňáčka nesoucího rybku hlavou napřed, můžeme si být jisti, že se poblíž nachází jeho hnízdo, resp. hnízdní nora.

 Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice z let 2001-03 uvádí počet 500-900 párů. V letech 2014 – 2017 se tento počet zvýšil na 700 – 1 200 párů. V Červeném seznamu je uveden v kategorii VU – druh zranitelný.

 S tímto krasavcem je možné se setkat na vhodných místech i ve Šluknovském výběžku.

←zpět

Your Order

Žádné produkty v košíku.