Přeskočit na obsah

Kulík říční (Charadrius dubius)

←zpět

KULÍK ŘÍČNÍ  je pták o něco větší než vrabec domácí, má černý zobák, úzkou hrudní pásku a bílou linii nad černou čelní páskou. Na rozdíl od podobného kulíka písečného nemá bílou křídelní pásku a žlutý kořen zobáku. Pohlaví se navzájem neliší.

Často hnízdí na větších říčních písčinách nebo písčitých březích řek a rybníků. Hnízdí v květnu až červenci někdy i dvakrát ročně. Hnízdo je důlek v písčité půdě obložený kamínky nebo lasturami

Samice snáší 4 pískově zbarvená vejce na kterých oba rodiče sedí 22 – 26 dní a nekrmivá mláďata poté vodí po dobu asi 22 dní.

Potravou jsou hmyz, pavouci a červi

Evropské populace jsou tažné, hlavní zimoviště leží v rovníkové Africe, menší počet zimuje ve Středomoří. Ze zimovišť se vrací koncem března a v dubnu, odlétá v září. 

Hnízdí na většině území do 700 m.n.m.v počtu 700-1400 párů. (údaje z roku 2001-2003) Podobný odhad početnosti se uvádí v letech 2014 – 2017, tedy 800 – 1 600 párů. Druh je hodnocen jako stabilní. Vzhledem k nízké početnosti a labilitě jeho prostředí je však v Červeném seznamu zařazen do kategorie EN – ohrožený druh.

Ve Šluknovském výběžku pravidelně hnízdil ve Varnsdorfu na odkališti Velvety. Žel se tam změnilo prostředí a náplavy zarostly trávou, což pro kulíka už není vhodné prostředí. Občas zahnízdí i na jiných místech na Šluknovsku, například v Jiříkově, když tam byl částečně vypuštěný Duhový rybník nebo v Lipové na vypuštěném Zámeckém rybníku. Hnízdění však není pravidelné.

←zpět