Přeskočit na obsah

Kavka obecná (Corvus monedula)

←zpět

Popis

Kavka má typický šedavý týl, bílé oči a krátký masivní zobák. Kavku obecnou lze poznat také podle jejího charakteristického pohybu na zemi. Chodí rychle a vzpřímeně, je velice hbitá a mrštná. Samice se svým vzhledem i velikostí podobá samci.

Ekologie

Kavka obecná vyhledává vesměs hnízdiště v blízkosti člověka – například v opuštěných částech budov, stejně jako ve vzrostlých stromech nebo opadavých lesích, částečně také v horách anebo na pobřežích. Kavky jsou velice společenští ptáci. Během svého života žijí v trvalých párech a ty jsou vidět vždy pohromadě v průběhu celého dne. K odpočinku se ukládají ve velkých počtech v hájích nebo v městských parcích. Kavky svou společenskost dokonce projevují až nadměrnou krotkostí v blízkosti člověka.

Hnízděnív dubnu až červnu jednou ročně. Hnízdo je v dutinách stromů, ve škvírách skal a zdí i na domech, nepohrdne ani budkou, pokud má dostatečný otvor. Samice snáší 4-5 vajec, na kterých sedí sama 17-18 dní a mláďata poté krmí oba rodiče asi 4 týdny.

Potrava – Kavka je všežravec. Její potrava je velmi rozmanitá a je sbírána hlavně na zemi. V době hnízdění převažuje složka živočišná (různí brouci a jiný hmyz), v mimohnízdním období obiloviny, semena apod. Zaletuje však i na zrající třešně, vyhledává na zem spadlé ovoce a nevyhýbá se ani smetištím a skládkám odpadků.

Částečně tažná – v zimním období u nás zastihneme též mnoho kavek od severu a východu. Přilétají často s havrany polními.

Rozšíření v ČR

Vyskytuje se především v nízkých a středních polohách. Od 70. let minulého století je zaznamenám výrazný úbytek, v posledních letech se tento trend zastavil a zdá se, že místy i početnost stoupá. V letech 2001-03 u nás hnízdilo 10 000 – 20 000 párů. Při posledním mapování v letech 2014 – 2017 bylo zaznamenáno mírné zvýšení počtu a to 12 000 – 24 000 párů. Většina našich populací hnízdí v současnosti ve městech.

Ve Šluknovském výběžku se s kavkou můžeme setkat poměrně často, pravidelně hnízdí  ve Varnsdorfu, v Rumburku a v Jiříkově. V mnoha částech naší republiky však úplně chybí.

←zpět