Přeskočit na obsah

Jeřáb popelavý (Grus grus)

←zpět

FOTOGALERIE

Na území ČR se JEŘÁB POPELAVÝ objevoval až do 80. let 20. století pouze jako řídce protahující druh. Možné zahnízdění bylo zaznamenáno poprvé na Českolipsku a to nejméně od roku 1981. První zahnízdění však bylo dokumentováno až v roce 1989 u Doks a během krátké doby i na dalších lokalitách na Českolipsku. Nejméně od roku 1985 jsou jeřábi pozorováni i u Rybniště ve Šluknovském výběžku, kde bylo hnízdění poprvé doloženo v roce 1995.  Postupně se rozšířil i na  další území a dnes se vyskytují kromě Českolipska a Šluknovska ještě v NPR Soos, ve Frýdlantském výběžku, na Kopidlnsku a v Jizerských horách.

Celkový hnízdní stav jeřába popelavého  v ČR v letech 2001-2003 činil 14-29 párů. S ohledem na malou početnost je však v Červeném seznamu  zařazen do kategorie CR – kriticky ohrožený druh.

Ve Šluknovském výběžku hnízdí tento zajímavý a vzácný pták na několika místech.

←zpět

Your Order

Žádné produkty v košíku.