Přeskočit na obsah

Čáp černý (Ciconia nigra)

←zpět

Z 19. století je jen několik obecných zpráv o hnízdění ČÁPA ČERNÉHO  na různých místech v Čechách. Koncem tohoto století bylo však konkrétně známo hnízdění jen několika párů v lužních lesích  v oblasti soutoku mezi Moravou a Dyjí pod Lanžhotem. Zvyšování početnosti začalo ve 30. letech 20. století.   V Čechách bylo první zahnízdění prokázáno v r. 1952 u Trutnova.

Nyní hnízdí roztroušeně v příhodných biotopech v podstatě na celém území.

Na začátku 21.století se stavy čápa černého odhadovaly na 300-400 hnízdních párů.

Tento plachý vzácnější obyvatel lesů žije jednotlivě a velmi skrytě. Živí se převážně rybami a dalšími drobnými živočichy, které loví hlavně v menších vodních tocích. Na zimu zalétá většinou do Afriky.

I když se početnost tohoto impozantního ptáka zvyšuje, je v Červeném seznamu stále zařazen do kategorie VU – zranitelný druh.

V regionu Českého Švýcarska se vyvíjí slibně. V roce 2012 zde hnízdilo zhruba 10 párů.

←zpět