Přeskočit na obsah

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)

←zpět

BRKOSLAV SEVERNÍ je zavalitý pták velikosti špačka. Je typickým ptákem severských oblastí, jeho hnízdní areál se rozprostírá od severní Skandinávie přes Sibiř, Dálný východ až po Aljašku a severozápadní část Severní Ameriky až k severozápadní hranici USA. Charakteristickým prostředím je pro něj jehličnatý les charakteru tajgy, kde si vysoko ve stromech staví hnízdo z lišejníků, drobných větviček, trávy a mechu. Hnízdí jednou za sezónu (květen až červen).

Na našem území můžeme tyto ptáky potkat téměř výhradně v zimním období, kdy podnikají tzv. irrupce neboli vpády směrem na jih. Počty jedinců zimujících v našich zeměpisných šířkách v jednotlivých letech značně kolísají. Intenzita migrace brkoslavů na jih v zimním období je závislá především na potravní nabídce v jejich severské domovině. Neúroda bobulovin a jiného ovoce, které tvoří od podzimu do jara hlavní složku jejich potravy, nutí brkoslavy vyhledávat nová místa s dostatkem potravy. Například u nás se přiživují na jeřabinách, šípcích, ptačím zobu, pámelníku, jmelí nebo jablkách.

Potvrzené hnízdění z území České republiky je ale pouze jedno, a to z roku 1941. Je unikátní tím, že se jedná o nejjižnější zahnízdění tohoto druhu v rámci celého areálu rozšíření a společně s Estonskem (r. 1968) jedním ze dvou zahnízdění mimo oblast Skandinávie a severního Ruska.

Ve Šluknovském výběžku je možné se v některých letech  setkat s brkoslavy na jaře, když se vracejí do svých severských hnízdišť. Tato setkání bývají však velmi vzácná.

←zpět

Your Order

Žádné produkty v košíku.