Přeskočit na obsah

Myšice temnopásá (Apodemus agrarius)

Stripted field mouse – Brandmaus