Přeskočit na obsah

Čírka obecná  (Anas crecca)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Hohol severní (Bucephala clangula)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Čírka obecná  (Anas crecca) – Eurasian teal – Krickente

Čírka modrá (Anas querquedula) –  Garganey – Knäkente

Hohol  severní   (Bucephala clangula)  – Common goldeneye – Schellente

Kopřivka obecná (Anas strepera) – Gadwall – Schnatterente

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) – Red-crested pochard – Kolbenente