Přeskočit na obsah

Labuť velká (Cygnus olor), Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)

Mute swan, Whooper swan – Höckerschwan, Singschwan

Labuť velká (Cygnus olor) – Mute schwan – Höckerschwan

Labuť zpěvná  (Cygnus cygnus) –  Whooper swan – Singschwan

Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

Bramborníček černohlavý  (Saxicola torquata) – African stonechat – Schwarzkehlchen

Bramborníček hnědý  (Saxicola rubetra) – Whinchat – Braunkehlchen