Přeskočit na obsah

Vydra říční (Lutra lutra)

Eurasian otter – Fischotter

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

Common whitethroat – Dorngrasmücke

Nutrie říční (Myocastor coypus)

Coypu – Nutria

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Black-crowned night heron – Nachtreiher