Přeskočit na obsah

Motýli – vřetenuškovití

Vřetenuška čtverotečná (Zygaena punctum)

Vřetenuška komonicová (Zygaena viciae) -New Forest burnet – Kleines Fünffleck-Widderchen

Vřetenuška kozincová (Zygaena loti ) – Slender Scotch burnet – Beilfleck-Rotwidderchen

Vřetenuška ligrusová   (Zygaena carniolica) – Crepuscular burnet – Esparsetten-Widderchen

Vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii) – Five-spot burnet – Sumpfhornklee-Widderchen

Vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae) – Six-spot burnet – Sechsfleck-Widderchen

Vřetenuška pětitečná (Zygaena lonicerae) Narrow-bordered five-spot burnet – Hornklee-Widderchen