Břehule říční (Riparia riparia), Jiřička obecná (Delichon urbica), Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

vlaštovka obecná 008

 

  • Břehule říční  (Riparia riparia) – European sand martin – Uferschwalbe
  • Jiřička obecná (Delichon urbica)  – Common house martin – Mehlschwalbe
  • Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – Barn swallow – Rauchschwalbe