strakapoud prostřední, strakapoud malý, strakapoud velký


  • strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)  –  Middle spotted woodpecker  –  Mittelspecht
  • strakapoud malý (Dendrocopos minor  –  lesser spotted woodpecker  –  Kleinspecht
  • strakapoud velký (Dendrocopos major)  –  Great spotted woodpecker  –  Buntspecht