Přeskočit na obsah

Vlha pestrá (Merops apiaster)

European bee-eater – Bienenfresser

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Egyptian goose – Nilgans

←zpět seznam druhů

←zpět úvod

←zpět seznam druhů

←zpět úvod