Přeskočit na obsah

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)

←zpět

SAMEČEK
SAMIČKA

Popis

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) je pták menší než vrabec domácí, samec má černou hlavu a hřbet, bílou ramenní skvrnu a rezavě hnědou hruď. Samice má spodní stranu těla nahnědlou a na hlavě, hrdle a zádech je proužkovaná. Mláďata mají proužkování i na hrudi.
Hlas – varování „fit tak tak“, zpěv jsou rychlé skřípavé opakované tóny.

Ekologie

Hnízdění – hnízdí na slunečných pahorkatinách s dostatkem křovin v dubnu až červenci dvakrát ročně. Hnízdo je miska postavená ze stébel, kořínků, mechů a suchého listí skrytá na zemi v důlku.
Samice snáší 5 – 6 nazelenalých vajec s jemnými rezavými skvrnami na kterých sedí sama po dobu 14 dnů a mláďata poté krmí oba rodiče po dobu 12 – 14 dnů.
Potrava – hmyz.
Bramborníček černohlavý je převážně tažný pták který na zimu odlétá do krajin jižní Evropy. Odlétá v říjnu a vrací se v březnu.

Rozšíření v ČR

Částečně tažný druh, populace ze západu, jihu a částečně i ze středu Evropy jsou stálé, severnější zimují v západní Evropě, ve Středomoří, v severozápadní Africe a v oázách na severu Sahary. Početnost v Evropě se v letech 1970-90 znatelně zmenšovala, poté se stav otočil a v současnosti se jedná o přibývající druh, na celém území Evropy hnízdí přes 2 miliony párů.
V ČR obývá především teplejší a sušší oblasti na větší části území, i když je známo i hnízdění z hřebenů hor. V letech 2001-03 u nás hnízdilo 2500-5000 párů. Při mapování v tetech 2014 – 2017 se počet mírně zvýšil na 2 600 – 5 200 párů. Populace v ČR může být hodnocena jako stabilní. V Červeném seznamu ČR je v kategorii VU– zranitelný druh.

Ve Šluknovském výběžku bylo jeho zahnízdění několikrát zjištěno, jedná se však, na rozdíl od bramborníčka hnědého, který je zde poměrně hojný,  o ojedinělé případy.

 

←zpět