Volavka bílá (Egretta alba), Volavka popelavá (Ardea cinerea) fotogalerie

ptáci0454


  • Volavka bílá (Egretta alba)  – Great egret – Silberreiher
  • Volavka popelavá (Ardea cinerea)   –  Grey heron – Graureiher