Strnad luční (Emberiza calandra) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)


  • Strnad luční  (Emberiza calandra) – Corn bunting – Grauammer
  • Strnad obecný (Emberiza citrinella) – Yellowhammer – Goldammer
  • Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) – Common reed bunting – Rohrammer