Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

  • Lesser whitethroat
  • Klappergrasmücke