Čírka modrá (Anas querquedula), Kopřivka obecná (Anas strepera), Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)


  • Čírka modrá (Anas querquedula) –  Garganey – Knäkente
  • Kopřivka obecná (Anas strepera) – Gadwall – Schnatterente
  • Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) – Red-crested pochard – Kolbenente