Čejka chocholatá, Vodouš bahenní, Vodouš kropenatý, Vodouš rudonohý (fotogalerie)

ptáci0747 (2)


  • Čejka chocholatá  (Vanellus vanellus) – Noprthern lapwing – Kiebitz
  • Vodouš bahenní  (Tringa glareola) – Wood sandpiper – Bruchwasserläufer
  • Vodouš kropenatý  (Tringa ochropus) – Green sandpiper – Waldwasserläufer
  • Vodouš rudonohý  (Tringa totanus) – Common redshank – Rotschenkel