Hraboš polní (Microtus arvalis), Krtek obecný (Talpa europaea), Plšík lískový (Muscardinus avellanarius),


  • Hraboš polní (Microtus arvalis)  – Common vole – Feldmaus
  • Krtek obecný (Talpa europaea) – European mole – Europäischer Maulwurf
  • Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) – Hazel dormouse – Haselmaus